Girls Varsity Basketball · Varsity Girls vs. North Branch 2017